İSG Politikamız
Acarsoy Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş olarak,

Çalışanlarımızı en önemli değer kabul ederek, onlara uygun, sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamayı, aldığı önlemlerle iş kazası ve iş hastalıklarını en aza indirmeyi,


İSG Yönetim Sistemini; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda oluşturmayı,


İSG Yönetim Sisteminin işletimi için, gerekli kaynakları sağlamayı


Çalışanlarımızın yanında iş birliği yaptığımız taşeron ve tedarikçilerimizi de sürekli eğitimlerle bilinçlendirmeyi,Taahhüt ederiz