Çevre Politikamız
Acarsoy Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş olarak,

çevreyi, sahip olduğumuz en değerli hazinemiz olarak görüyor, gelecek yaşama en değerli mirasımız olan kaliteli bir hayatı sunabilmek için çevrenin en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden, ulusal, bölgesel kanun hükümlerine ve müşterilerimizden gelen çevre ile ilgili düzenlemelere bağlı kalarak,


Çevreyle ilgili konularda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal mevzuatlara, müşteri gerekliliklerine ve diğer şartlara uymayı,


Doğal kaynakları koruyup, enerji tüketimini azaltarak, başta enerji, su tüketimi olmak üzere, çevresel etkileri kontrol altında tutmayı.


Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, atıkların geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamayı,


Müşterilerimize ve topluma karşı sorumluluğumuzun ifadesi olan Çevre Yönetim sistemlerini gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi,


Çalışanlarımıza çevre konusunda bilinci artıracak, ekip ruhunu geliştirecek, katılımlarını artıracak şekilde eğitim vermek ve çeşitli faaliyetlerde bulunmayı,


Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmî kurumlar ve aynı çevreyi paylaştığımız paydaşlarımız ile iş birliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı,


Bugünün israfı yarının kıtlığıdır anlayışıyla, ham madde ve doğal kaynakların kullanımında gereksiz sarfiyatı önleyeceğimizi,


Taahhüt ederiz